Groepsreservaties

Bezoek de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in groep. Om uw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, dient u als groep, met of zonder gids, vooraf te reserveren via het reservatieformulier.

 

Inlichtingen
& reservaties
  Reservatieformulier 

Minimum 5 weken op voorhand reserveren.

 
Mail 

+32 (0)2 508 33 33


Dinsdag, donderdag & vrijdag: 10:00-12:00 / 14:30-16:00

Praktisch
Programma's

 

Tarieven (PDF)

Praktische informatie (PDF)

NMBS   B-Dagtrip-Schoolgroepen

 

Spreekrecht

Een externe gids, begeleider van een groep of leerkracht die wil gidsen in de KMSKB, dient hiervoor minimum twee weken op voorhand een schriftelijke toestemming te vragen aan de reservatiedienst, waarbij hij de context van het bezoek (reis, les, thema …), het uur en de exacte locatie (Old Masters Museum, Bruegelzaal, Fin-de-siècle Museum, Wiertz Museum, Meunier Museum) vermeldt.Er wordt geen toestemming gegeven op de dag zelf.

Omwille van het hoge bezoekersaantal, geldt de toestemming om te gidsen enkel voor het Old Masters Museum (& Bruegelzaal), het Fin-de-siècle Museum, het Wiertz Museum en het Meunier Museum, onder voorbehoud van beschikbaarheid en het bezoekersaantal in de zalen.
Er wordt geen toestemming verleend voor het Magritte Museum of de tijdelijke tentoonstellingen.

De prijs van deze toestemming om zelf te gidsen bedraagt 25 € per groep van 15/20 personen en per spreker en is te betalen voor het bezoek.

 

Uitzondering: Het Belgisch onderwijzend personeel kan gratis toestemming krijgen om te gidsen na gemotiveerde aanvraag per mail, vergezeld van een kopie van de lerarenkaart. Afhankelijk van het pedagogisch project behouden wij het recht om deze toestemming te verlenen. Indien er geen pedagogisch project wordt ingediend, wordt voor het spreekrecht eveneens 25 € aangerekend.